access_alarm 2022/05/09

کم کار میکنیم

اگر ما بهره نمیبریم از اتصالمون به حضرت بقیه الله یا کم بهره می‌بریم، کم کار می‌کنیم کم شرایط رو ایجاد می‌کنیم.
ما یه راه دیگری رو داریم می‌ریم وَ اَنَ الراحِلَ اِلیک قَریبُ الَمسافه، راه بیفتیم، آنکه راه افتاد به سوی تو راهش نزدیک است.
ما گاهی راه نیفتاد‌ه‌ایم، گاهی دو قدم رفته‌ایم و به تعبیر آقا امیرالمومنین(ع) وَ قَعَدَت بِی اَغلاَلی گاهی راه نیفتاده‌ایم، گاهی راه افتاده‌ایم اما اِلیکَ نیست یه راهی دیگری رو داریم میریم.