ما چقدر این آقا رو دیدیم و نشناختیم!

اگر ما از غیبت درآیم وجود مبارک او رو می بینیم، حالا یا بشناسیمش  یا نشناسیم.

لذا در روایات داره وقتی ظهور می‌کنه اونایی که تونسته بودن با چشم ببیننش شگفت زده می‌شن میگن ما چقدر این آقا رو دیدیم و نشناختیم!

گناه مانع ماست، گناه حجاب ماست.

در حال اعتبار سنجی لطفا منتظر بمانید ...