جلسه دهم – مهدویت و آخرالزمان – استاد ابویسانی

دهمین جلسه معارف تکمیلی مهدویت با موضوع ” مهدویت و آخرالزمان ” توسط استاد ارجمند جناب حجت الاسلام و المسلمین حاج آقای ابویسانی برگزار گردید.
برای دانلود فایل صوتی جلسه به ادامه مطلب مراجعه فرمایید …

جلسه نهم – آسیب شناسی – استاد علمداری

نهمین جلسه معارف تکمیلی مهدویت با موضوع ” آسیب شناسی ” توسط استاد ارجمند جناب حجت الاسلام و المسلمین حاج آقای حائری پور برگزار گردید.
دانلود فایل صوتی جلسه در ادامه مطالب

جلسه هشتم – انجمن حجتیه – استاد ابویسانی

هشتمین جلسه معارف تکمیلی مهدویت با موضوع ” انجمن حجتیه ” توسط استاد ارجمند جناب حجت الاسلام و المسلمین حاج آقای ابویسانی برگزار گردید.

برای دانلود فایل صوتی جلسه به ادامه ی مطلب مراجعه فرمایید .

جلسه هفتم – حکومت جهانی – استاد حائری پور

پنجمین جلسه معارف تکمیلی مهدویت با موضوع ” حکومت جهانی ” توسط استاد ارجمند جناب حجت الاسلام و المسلمین حاج آقای حائری پور برگزار گردید.
دانلود فایل صوتی جلسه در ادامه مطالب

جلسه ششم – شناخت – استاد حسن محمودی

پنجمین جلسه معارف تکمیلی مهدویت با موضوع ” شناخت ” توسط استاد ارجمند جناب حجت الاسلام و المسلمین حاج آقای حسن محمودی برگزار گردید.

دانلود فایل صوتی جلسه در ادامه مطالب

جلسه پنجم – شبهه شناسی – استاد موسوی نسب

پنجمین جلسه معارف تکمیلی مهدویت با موضوع ”شبهه شناسی ” توسط استاد ارجمند جناب حجت الاسلام و المسلمین حاج آقای موسوی نسب برگزار گردید. دانلود فایل صوتی جلسه در ادامه ی مطالب

جلسه چهارم – منجی در ادیان – استاد عباسی

چهارمین جلسه معارف تکمیلی مهدویت با موضوع ” منجی در ادیان ” توسط استاد ارجمند جناب حجت الاسلام و المسلمین حاج آقای عباسی برگزار گردید.
دانلود فایل صوتی در ادامه ی مطالب …

جلسه سوم – رجعت – استاد حسینی

سومین جلسه معارف تکمیلی مهدویت با موضوع ” رجعت ” توسط استاد ارجمند جناب حجت الاسلام و المسلمین حاج آقای حسینی برگزار گردید.

دانلود فایل صوتی و کلیپ جلسه در ادامه ی مطالب …

جلسه اول – انتظار – استاد کفیل

اولین جلسه معارف تکمیلی مهدویت با موضوع ” انتظار” توسط استاد ارجمند جناب حجت الاسلام و المسلمین حاج آقای کفیل برگزار گردید.

دانلود فایل صوتی جلسه در ادامه مطالب

در حال اعتبار سنجی لطفا منتظر بمانید ...