روی خط عدالت:

دولت کریمه – قسمت: دوم

دولت کریمه برای همه پنج بُعد انسان یعنی بُعد جمادی، گیاهی، حیوانی، عقلی و فوق عقلی نعمت‌ها رو به اوج خودش می‌رسونه و انسان رو در تمام این ابعاد به اون منتهای آرزو و غایتی که داره می‌رسونه.

من ترجیح می‌دم که اول از بعد انسانی صحبت بکنم چون در این بُعد کمتر صحبت می‌شه و معمولا وقتی از دولت کریمه سخن به میان میاد ابعاد جمادی گیاهی یا حیوانی او بیشتر گفته می‌شه، من می‌خوام در این قسمت به این بُعد بپردازم.

دولت کریمه امام عصر – قسمت اول

بحث درباره آثار دولت کریمه آقا امام زمان( علیه السلام) هست که این دولت کریمه تعابیر مختلفی براش وجود داره مثل دولت جهانی یا دولت عدالت یا تعبیر قرآنیش دولت مستضعفان، دولت صالحان، دولت حق؛ این‌ها اسم‌هایی است از حکومت و دولت آقا امام زمان( علیه السلام). من برای اینکه عزیزان راحت‌تر بتونن آثار و خیرات و برکات این دولت و بهش احاطه پیدا بکنن یه تقسیم بندی اول می‌کنم و بعد بر اساس این تقسیم بندی آثار و خیرات دولت و معرفی می‌‌‌کنم.