روی خط عدالت:

access_alarm ۱۳۹۴/۰۹/۰۲

استاد پناهیان : انتظار عامیانه

استاد پناهیان:
این خیلی بده که ما به عنوان یه منتظر، هر وقت به یاد امام زمان می افتیم
یه آهی بکشیم و بگیم : «ان شالله آقا بیاد!» و بعد دوباره به زندگی پر اشتباه خود ادامه بدهیم!! …

انتظار عامیانه،عالمانه،عارفانه،ص۶۴