روی خط عدالت:

صابئین مندایی

فرقه ای از صابئین که در خوزستان زندگی میکنن. اونا روزای یکشنبه در کنار رود کارون مراسم خاصی دارند. مراسمی که آداب مفصلی داره و باید تمام بدنشون بره زیر آب، البته با لباس مخصوص؛ بهش میگن غسل تعمید. [مسیحیان هم غسل تعمید دارند].